Mở lên

Mở lên

Mở xuống

Mở xuống

Loại pít-tông tự động

Loại pít-tông tự động

Loại pít-tông dừng mọi vị trí

Loại pít-tông dừng mọi vị trí

Cách mở có sử dụng tay nắm Cách mở có sử dụng tay nắm

Cách mở có sử dụng tay nắm

Nhấn để mở Nhấn để mở

Nhấn để mở
Bản lề Kimana
Bản lề Kimana
Bản lề nối cánh
Bản lề nối cánh
Bản lề bật, không có giảm chấn
Bản lề bật, không có giảm chấn
Bản lề bật, có giảm chấn
Bản lề bật, có giảm chấn

Trọng lượng

  Kg

Trọng lượng ước tính

Tính trọng lượng

H = Chiều cao

  mm

W = Chiều rộng cánh

  mm

T = Độ dày

  mm

Chất liệu

Ván công nghiệp

Ván công nghiệp 650 Kg/m3

Ván công nghiệp, loại nhẹ

Ván công nghiệp, loại nhẹ 520 Kg/m3

Gỗ ván MDF

Gỗ ván MDF 780 Kg/m3

Các loại ván khác

Các loại ván khác Cung cấp giá trị

Khổi lượng riêng của chất liệu

  Kg/m3

Kích thước

Xác nhận

LỰA CHỌN BAS CHO VÁCH THÙNG TỦ

Bas lắp thùng tủ, bắt vít cố định
Bas lắp thùng tủ, bắt vít cố định
Bas bên ø 5mm ốc trơn
Bas bên ø 5mm ốc trơn

Sử dụng pít-tông Kraby và cách lắp đặtLoại Bas:

42901010YC : Bas lắp thùng tủ, bắt vít cố định
4291802000 : Bas lắp cánh cửa

60101570YA : Vít đầu phẳng ø 4x16mm cho Bas

Loại Bas:

42901030YC : Bas bên ø 5mm ốc trơn
4291802000 : Bas lắp cánh cửa


In file PDF


Lắp đặt NÚT NHẤN K

Ẩn

Ẩn

Lắp âm

Lắp âm

Kết thúc

Trắng

Trắng

Xám nhạt

Xám nhạt

Cách mở không sử dụng tay nắm

Cách mở không sử dụng tay nắm

Kết thúc

Trắng

Trắng

Xám nhạt

Xám nhạt

Cách mở không sử dụng tay nắm

Cách mở không sử dụng tay nắm

Lắp đặt KHÓA K

Ẩn

Ẩn

Lắp âm

Lắp âm

Kết thúc

Trắng

Trắng

Xám nhạt

Xám nhạt

Cách mở không sử dụng tay nắm

Cách mở không sử dụng tay nắm

Kết thúc

Trắng

Trắng

Xám nhạt

Xám nhạt

Cách mở không sử dụng tay nắm

Cách mở không sử dụng tay nắm

Loại lon-đên lắp cánh cửa

miếng dán Ø 15mm

miếng dán Ø 15mm

chốt Ø 10mm

chốt Ø 10mm

Ø 16mm fixing screw

Ø 16mm fixing screw

vít xoắn Ø 10mm

vít xoắn Ø 10mm

Vít cố định 20x20mm

Vít cố định 20x20mm
Hủy bỏ Xác nhận


Tóm tắt:

Mở lên:
Loại cánh mở:
Sự kích hoạt/ khởi động:
Bản lề bật:
Kích thước cánh:
Bas:
Chất liệu:
Thêm: